DesITJA MËS informació?

Centre Capsi

Centre d'assistència psicològica especialitzat en el tractament cognigtiu-conductual a nens, adolescents i adults, teràpies de parella, addiccions, trauma, ansietat i estrès, pors i obsessions, processos de dol, problemes infantils i dels adolescents, i també en serveis de coaching.

Els tractaments cognitius conductuals es basen a reconèixer el pensament distorsionat que és l'origen de les alteracions psiquiàtriques, i a aprendre a reemplaçar-ho amb idees substitutives més realistes.

Per aconseguir els canvis desitjats és de gran importància acordar els objectius, l'estratègia, i les tècniques per aconseguir-los. El terapeuta i el pacient participen activament com un equip de treball, encara que amb rols diferents.

En les entrevistes diagnòstiques es tenen en compte tant les consultes específiques com l'entorn del pacient,(família, treball, etcètera) i d'aquesta manera s'avaluen els recursos al seu abast per a solucionar el més aviat possible el problema. Si el pacient aconsegueix utilitzar els seus propis recursos personals, creix la seva seguretat i autoestima.